ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐỐI VỚI THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT VÀ THUỐC THUỘC DANH MỤC HẠN CHẾ BÁN LẺ?

[BÀI VIẾT PHÁP LUẬT Y TẾ] ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐỐI VỚI THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT VÀ THUỐC THUỘC DANH MỤC HẠN CHẾ BÁN LẺ? Hiện nay, pháp luật nước ta quy định rất chặt chẽ các vấn đề trong lĩnh vực y tế. Trong đó có hoạt động kinh doanh đối với…