ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ 5 NĂM LIÊN TỤC ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI GÌ ĐẶC BIỆT?

[BÀI VIẾT PHÁP LUẬT Y TẾ] Bên cạnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng và gắn bó mật thiết với sức khỏe người dân. Trong năm 2021, quy định về bảo hiểm y tế đã có nhiều sự thay đổi. Một trong số đó là sự thay đổi…