VI
| EN

Tháng: Tháng Chín 2022

NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ PHẢI ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ?

[BÀI VIẾT PHÁP LUẬT] Thời gian qua, nhà nước ta đã triển khai, ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với các đối tượng là người khuyết tật nhằm nâng cao đời sống, an sinh xã hội, đặc biệt là những chính sách ưu tiên liên quan đến chế độ bảo hiểm dành cho…

viVietnamese