VI
| EN

Tháng: Tháng Một 2021

Tranh chấp giữa người bệnh và bác sĩ hay cơ sở khám chữa bệnh thường được giải quyết thông qua con đường khiếu nại

Từ trước đến nay, tranh chấp giữa người bệnh và bác sĩ hay cơ sở khám chữa bệnh thường được giải quyết thông qua con đường khiếu nại. Điều này có phù hợp hay không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Minh Trạng –…

Niềm tin hiến pháp

rong Sắc lệnh số 23/SL ngày 21.02.1946 về hợp nhất Sở cảnh sát và Sở (Ty) Liêm phóng thành một cơ quan có tên là Việt Nam Công an vụ đã quy định rõ cơ quan Việt Nam Công an vụ tiến hành điều tra về những hành động trái phép liên quan đến sự…

Vững tin pháp luật

rong Sắc lệnh số 23/SL ngày 21.02.1946 về hợp nhất Sở cảnh sát và Sở (Ty) Liêm phóng thành một cơ quan có tên là Việt Nam Công an vụ đã quy định rõ cơ quan Việt Nam Công an vụ tiến hành điều tra về những hành động trái phép liên quan đến sự…

Tranh chấp giữa người bệnh và bác sĩ hay cơ sở khám chữa bệnh thường được giải quyết thông qua con đường khiếu nại

Từ trước đến nay, tranh chấp giữa người bệnh và bác sĩ hay cơ sở khám chữa bệnh thường được giải quyết thông qua con đường khiếu nại. Điều này có phù hợp hay không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Minh Trạng –…

??? ???̛?̛̀? ??̣̂?? ??̛̉? ??̆? ??̉? ??̂? ??̂̀? ??̣̂?? ???̣̂? ???? ??̂́? ??̂́? ??̉ ??̂̀ ??̛ ??̣̂?? ?́? ??̉? ??̣, ??̣̂?? ???̣̂? ??́ ????̂̀? ??̛̀ ???̂́? ???̂?? ? ??̀ ??? ?

?. ??́? ??? đ?̣?? ????? ??̂̀ ??̂̀ ??̛ ??̣̂?? ?́? Theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật khám bệnh chữa bệnh 2009 (“Luật KBCB”), hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý, mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh,…

Vững tin pháp luật

rong Sắc lệnh số 23/SL ngày 21.02.1946 về hợp nhất Sở cảnh sát và Sở (Ty) Liêm phóng thành một cơ quan có tên là Việt Nam Công an vụ đã quy định rõ cơ quan Việt Nam Công an vụ tiến hành điều tra về những hành động trái phép liên quan đến sự…

Uy Tín , Trách Nhiệm

Xác định khách hàng mục tiêu đem lại rất nhiều lợi ích cho dịch vụ tư vấn du học: Tiết kiệm tối đa chi phí cho các hoạt động tiếp thị, Marketing nhờ vào việc khoanh vùng các đối tượng phù hợp và tập trung vào các đối tượng này Mang lại hiệu quả cho…

viVietnamese