VI
| EN

Ls Phạm Đức Trị

Luật sư thành viên


Luật sư Phạm Đức Trị với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, có chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng. Luật sư đã làm việc ở nhiều ngân hàng tại TP.HCM với nhiều vai trò, từ thanh toán quốc tế, quan hệ hợp tác với các ngân hàng và định chế tài chính trong và ngoài nước, phụ trách pháp lý trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hợp đồng, đất đai, xây dựng, thanh toán, bảo lãnh, tín dụng, tố tụng,… tại ngân hàng.

VỊ TRÍ TỪNG ĐẢM NHIỆM

  • Phó giám đốc định chế tài chính – Ngân hàng TMCP Sài Gòn
  • Phó giám đốc Ngân hàng VN Tín Nghĩa – CN Bình Tây
  • Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế Ngân hàng VN Tín Nghĩa
  • Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế Ngân hàng Vietinbank – CN4

CÔNG VIỆC TIÊU BIỂU

  • Phụ trách tín dụng, kế toán, ngân quỹ.
  • Phụ trách quan hệ hợp tác với các ngân hàng và định chế tài chính trong và ngoài nước.
  • Phụ trách các loại hình thanh toán quốc tế: Tín dụng thư, nhờ thu, chuyển tiền, bảo lãnh quốc tế; Phụ trách pháp lý trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hợp đồng, đất đai, xây dựng, thanh toán, bảo lãnh, tín dụng, tố tụng,…

 

viVietnamese